Menu
20 mei 2022

De Kennisrotonde Jeugd komt eraan!

Waar jeugdzorg en onderwijs elkaar ontmoeten, precies dáár is soepele en effectieve samenwerking van groot belang,” volgens Sabine Severiens en Sander Thomaes, boegbeelden van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Ze zijn dan ook blij dat de NWA hun voorstel heeft goedgekeurd voor een ‘Kennisrotonde Jeugd’. “Dit is een mooie stap richting nog meer kennisdeling in onze route.”

De succesvolle Kennisrotonde van het NRO, waar onderwijsprofessionals vragen kunnen stellen die met kennis uit onderzoek worden beantwoord, krijgt nu een uitbreiding op het onderwerp ‘Samenwerking Onderwijs en Jeugd’.

Drie thema’s
Professionals kunnen bij de Kennisrotonde vragen stellen op het grensvlak van jeugd en onderwijs, binnen de drie onderzoeksthema’s van de route Jeugd:
1. Diversiteit en ongelijkheid
2. Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
3. Normativiteit van opvoeding en onderwijs

Deze drie thema’s zijn gebaseerd op de Kennisagenda Jeugd die is samengesteld na uitgebreide analyse van kennisbehoefte en consultatie van relevante stakeholders. Op de website van de route Jeugd worden deze thema’s uitgebreid toegelicht.

Zo werkt de Kennisrotonde
De Kennisrotonde gaat als volgt in zijn werk:
1. Onderwijs- en jeugdprofessionals kunnen hun vragen stellen via de website: https://www.kennisrotonde.nl/stel-je-vraag.
2. Een kennismakelaar van de Kennisrotonde neemt telefonisch contact op om de vraag helder te krijgen en aan te scherpen tot een onderzoekbare vraag.
3. De Kennisrotonde beantwoordt de vraag met kennis uit onderzoek. Antwoorden worden vervolgens ook via de website breed gedeeld. 

Medewerking
De aanvraag is tot stand gekomen met input van de Taskforce Jeugd.

Wordt vervolgd!
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen: een kennismakelaar wordt aangesteld en inhoudelijk specialisten gezocht. In mei gaat de Kennisrotonde Jeugd echt van start. Sabine en Sander houden je op de hoogte. Wordt vervolgd!