Menu
07 juli 2022

Dit was een jaar …

Zo vlak voor de zomer is een goed moment om even pas op de plaats te maken. We hebben met ons team terug- en vooruitgekeken. Wat doen we straks, ná de zomer? Afgelopen jaar was een jaar…

… waarop we best trots mogen zijn
Er waren afgelopen jaar veel onderzoekers aan het werk binnen de route. Er werd kennis ‘gemaakt’ met en voor praktijkprofessionals in het jeugddomein, terwijl wij ook op andere manieren bleven werken aan ons hoogste doel: meer samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Daarom zijn we best trots op twee grote ‘projecten’ die we in gang hebben gezet: 

…. waarin de Kennismakelaar Jeugd aan de slag ging
Allereerst, de toevoeging van een Kennismakelaar ‘Jeugd’ aan het bestaande team van Kennismakelaars van de Kennisrotonde. Door deze verbreding kunnen veel meer jeugdprofessionals hun kennisvragen stellen en vervolgens wetenschappelijk gefundeerde keuzes maken in hun werk met jongeren. Alle vragen op het snijvlak van onderwijs en jeugd zijn welkom. www.kennisrotonde.nl 

… waarin we overspoeld werden met ideeën
Daarnaast kijken we met veel plezier terug op de NWA-call Kleine Projecten waarbij maar liefst 51 teams van wetenschappers en praktijkprofessionals uit heel het land hun innovatieve ideeën hebben ingediend op een van de thema’s uit onze kennisagenda. De beoordelingscommissie heeft uit deze mooie en uiteenlopende voorstellen uiteindelijk twee ideeën gekozen die verder zijn uitgewerkt. Die zijn inmiddels ingediend bij de NWO. Wordt ons voorstel gehonoreerd? Dan krijgt elk team  €75.000,- om het eigen voorstel in de praktijk te brengen.

… waarin we 100+ tips kregen voor de toekomst
Tijdens de zomerperiode gaan we verder nadenken over onze koers voor de komende jaren, omdat we graag nog meer mooie initiatieven, samenwerkingen en werkvormen willen ondersteunen voor onze jongeren. Dan staan we zeker ook stil bij alle tips en voorstellen die gedaan zijn door de deelnemers aan onze actualisatie-actie: ruim 100 jeugdprofessionals uit de praktijk, het onderzoeks- en beleidsveld hebben onze vragenlijst ingevuld. 

Hartelijk dank dat jullie ook het afgelopen jaar de route hebben ondersteund. Geniet van de zomer!