Menu
08 april 2020

‘Het verschil tussen leerlingen gaat nu waarschijnlijk toenemen’

De voortgang van het onderzoeksproject “Aanvullend onderwijs” is niet direct in gevaar. Wel moeten alle praktijkpartners in het onderwijs straks een inhaalslag maken, waardoor ze wellicht minder tijd hebben voor het onderzoek. De onderzoekers vrezen door de corona-lockdown bovendien toenemende ongelijkheid tussen jongeren van lageropgeleide en hogeropgeleide ouders. Louise Elffers praat je bij.

Louise: ‘Voor ons onderzoek hebben wij de meeste data al verzameld, dus de voortgang komt op dit moment nog niet direct in gevaar. Wel is het zo dat scholen en aanbieders van aanvullend onderwijs straks waanzinnig druk zullen zijn met het maken van een inhaalslag, waardoor het lastig zal worden om tijd en ruimte te vinden om met elkaar te werken aan de handreiking die we op basis van onze onderzoeksresultaten willen maken. Het wordt voor ons allemaal zoeken, passen en meten, dat kan niet anders.’

Het verschil tussen leerlingen…

Eerder onderzoek wijst uit dat leerlingen verschillen in de mate waarin hun leerontwikkeling afhankelijk is van de input die ze krijgen op school of in het aanvullend onderwijs. Louise: ‘Sommige leerlingen krijgen thuis een rijk taalaanbod, er zijn boeken en digitale middelen aanwezig die hun ontwikkeling kunnen ondersteunen, er is rust en ruimte in huis om schoolwerk te maken en hun ouders zijn voldoende bekend met het Nederlandse onderwijs om ze thuis te kunnen ondersteunen in hun leerproces. Zulke leerlingen kunnen in de thuisomgeving vooruitgang blijven boeken wanneer de school een tijdje gesloten is. Voor andere leerlingen zijn deze voorzieningen thuis in mindere mate of helemaal niet aanwezig. Zulke leerlingen zijn voor hun leerontwikkeling meer afhankelijk van de school en van aanvullende vormen van onderwijs en begeleiding, zoals in het buurthuis of een huiswerkbegeleidingsinstituut. Daar kunnen ze nu allemaal niet naar toe.’

… wordt nu waarschijnlijk groter

Louise: ‘We zien al langer dat de ontwikkeling van leerlingen met lageropgeleide en hogeropgeleide ouders tijdens de zomermaanden verder uit elkaar gaat lopen. Een soortgelijk effect zouden we kunnen verwachten wanneer leerlingen vanwege het coronavirus een aantal weken achter elkaar niet naar school gaan en aangewezen zijn op de input die ze thuis krijgen. Aanvullend onderwijs zal straks een belangrijke rol spelen in het helpen repareren van achterstanden die leerlingen in deze periode hebben opgelopen. Zogeheten lente- en zomerscholen, die al een aantal jaren door externe aanbieders in samenwerking met scholen worden georganiseerd om kinderen tijdens vakanties te helpen verder te komen, zullen hierin vermoedelijk een essentiële rol spelen.