Menu
20 mei 2022

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 19 november 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar, samen verder tijdens de coronacrisis

De coronacrisis heeft ontwikkelingen rond bijvoorbeeld digitale zorg in een stroomversnelling gebracht, én nieuwe belemmeringen opgeworpen. Het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie staat op 19 november 2020 in een speciale online editie stil bij de lessen uit deze unieke periode. De coronapandemie heeft vraagstukken rondom vernieuwing en (integrale) samenwerking in de jeugdhulp extra op scherp gezet. Wat doet deze crisis met jeugdprofessionals en hun werk? Wat zijn de effecten op bijvoorbeeld wachtlijsten? Deze periode legt onze kracht én kwetsbaarheid bloot, dwingt ons om verder te kijken dan wat we voor mogelijk hielden en laat ons kritisch nadenken over hoe de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen is ingericht. Hoe kunnen we dit momentum gebruiken om de jeugdhulp naar een hoger plan te tillen?

Meer informatie, aanmelden of het programma volledig doornemen? www.kenniscentrum-kjp.nl/jaarcongres