Menu
03 december 2020

Onderzoek met focus op kinderen gehonoreerd in NWA ORC-call 2019

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda kunnen twee mooie onderzoeken van start die zich focussen op kinderen. Ze zijn samen met ongeveer twintig andere onderzoeksaanvragen gehonoreerd als Onderzoek op Routes door Consortia (NWA ORC-call 2019).

Het gaat om de volgende twee projecten:

Multilingual voices in STEM Education

Binnen de route Jeugd is het project Multilingual voices in STEM Education gehonoreerd. De onderzoekers in dit consortium zien dat de thuistaal van meertalige kinderen onvoldoende wordt benut in het Nederlandse onderwijs. Zij willen meertalige strategieën ontwikkelen voor het leren van rekenen, wetenschap en techniek. Deze strategieën helpen ouders, leerkrachten en wetenschapsmusea om participatie van meertalige kinderen te bevorderen. Hierdoor presteren kinderen beter en ervaren zij meer inclusie. 

Penvoerder van dit consortium is prof. dr. Elma Blom van Universiteit Utrecht. 

Lees hier meer over dit project. 

eHealth Junior 

Binnen de route ‘Gezondheidszorgonderzoek, preventie en behandeling’ is het project eHealth Junior gehonoreerd. Binnen eHealth junior werken zorgverleners, patiënten, bedrijven en overheid samen om kwalitatief hoogwaardige eHealth-tools te ontwikkelen voor één miljoen chronisch zieke kinderen. Deze tools voorkomen psychologische problemen op een gepersonaliseerde, diagnose-onafhankelijke manier en bevorderen optimale participatie. eHealth tools zullen beschikbaar komen via toegankelijke, gebruiksvriendelijke en duurzame platforms. 

Penvoerder namens dit consortium is prof. dr. M.H.J. (Manon) Hillegers van het  Erasmus MC. Het project gaat in januari 2021 van start.