Menu
21 maart 2023

Jonge nieuwkomers in reguliere klassen of apart?

Sommige basisscholen kiezen ervoor jonge nieuwkomers in aparte klassen te zetten. Andere scholen plaatsen jonge nieuwkomers in een reguliere klas. Beide onderwijsvormen lijken voor- en nadelen te hebben.

Een klas met alleen nieuwkomers kan een veilige omgeving zijn om ervaringen met elkaar te delen. Maar het biedt minder mogelijkheden voor nieuwkomers om vrienden te worden met Nederlands sprekende kinderen. Een ander nadeel is dat nieuwkomers dan vaak buiten hun eigen wijk naar school gaan. En dat maakt het nog lastiger om in contact te komen met Nederlandstalige leeftijdgenoten.

Reguliere klassen zijn beter voor de sociale integratie

Diversiteit in culturele achtergrond van leerlingen in de klas leidt tot meer contacten tussen verschillende groepen. Dit is een van de redenen waarom nieuwkomers zelf aangeven graag zo snel mogelijk naar een reguliere klas te willen. Toch blijkt vrienden maken ook in reguliere klassen lastig. Vriendschappen ontstaan namelijk vooral op basis van een gedeelde eerste taal en door familiebanden. Daarnaast zijn nieuwkomers extra gevoelig voor de dynamiek in een klas en ervaren ze die vaak als onveilig. En dat gevoel van onveiligheid hindert mogelijk hun sociale integratie.

Voorzien in emotionele behoeften helpt sociale integratie

Om te voorkomen dat nieuwkomers zich buitengesloten voelen, is het van belang dat leerkrachten en mentoren de sociale en emotionele ontwikkeling van deze leerlingen monitoren. Een onderwijsaanpak die rekening houdt met deze ontwikkelingen, draagt bij aan de inclusie en sociale integratie van nieuwkomers. Zij voelen zich dan goed ondersteund in hun behoeften, waardoor ze ook eerder een nieuwe taal leren. In een dergelijke omgeving ervaren nieuwkomers een gevoel van veiligheid en is er ruimte voor traumaverwerking.

Daarnaast helpt betrokkenheid van de ouders om hun kinderen een gevoel van waardering en inclusiviteit te geven. Het verkleint de eventuele kloof tussen de thuis- en de schoolomgeving.

Meer weten?
Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Claire Goriot (antwoordspecialist) en Marianne Hooijsma (kennismakelaar Kennisrotonde).

Vind nog veel meer vragen en antwoorden op kennisrotonde.nl!