Menu
20 mei 2022

Kennismakelaar beantwoordt vragen van jeugdprofessionals

‘Zijn onze vragenlijsten wel geschikt voor mensen met een migratieachtergrond?’ Deze vraag diende een GGD-jeugdprofessional in bij de Kennisrotonde. Marianne Hooijsma ging ermee aan de slag. Marianne is sinds kort Kennismakelaar Jeugd bij de Kennisrotonde van het NRO. Een geoliede vraag- en antwoordmachine die de praktijk verrijkt met wetenschappelijke kennis. “Twijfel je over een vraag? Niet doen. Gewoon stellen!”

De Kennisrotonde van het NRO is sinds een paar maanden uitgebreid met het thema Jeugd. Dat betekent dat alle professionals uit het brede jeugddomein er met hun vragen terechtkunnen. Marianne Hooijsma gaat er dan mee aan de slag. Ze is onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en werkt daarnaast als kennismakelaar voor de Kennisrotonde. “Het is leuk om te zien wat voor vragen er leven in de praktijk en om in gesprek te zijn met de vraagstellers. Ik wil weten waar de vraag precies vandaan komt en meedenken, om vervolgens vanuit wetenschappelijk onderzoek echt iets te kunnen betekenen voor de werkpraktijk.” 

“Is dit wel een goede vraag?”

Marianne is in augustus met de eerste vragen aan de slag gegaan. Ze merkt dat de vraagstellers van tevoren soms lang getwijfeld hebben: “Ze voelen reserve. Ze vragen zich af of het een ‘goede’ vraag is en of anderen het ook belangrijk vinden. Dat hoeft echt niet. Hier aan de ‘andere’ kant zitten onderzoekers die nieuwsgierig zijn naar de praktijk. Ik help om de vraag onderzoekbaar te maken en ben zelf ook benieuwd hoe het zit.”

GGD-vragenlijsten 

Binnenkort komen de eerste antwoorden. Op dit moment wordt voor drie vragen literatuuronderzoek gedaan. Een daarvan kwam van een GGD-professional uit de regio Rotterdam, over vragenlijsten die gebruikt worden om psychosociale problemen te signaleren bij kinderen. Marianne: “Kinderen krijgen die vragenlijsten van school mee naar huis en deze professional merkte dat er minder lijsten terugkomen van ouders met een migratieachtergrond. Heeft dit alleen te maken met de taal, of is de lijst misschien ook niet cultuursensitief? En wat betekent dit voor de toepasbaarheid van de vragenlijst?” 

Muziekonderwijs

Een andere vraag gaat over de invloed van muziekonderwijs op onderwijsprestaties van kinderen van praktisch opgeleide ouders. “Over het algemene effect van muziekonderwijs is veel te vinden, maar er blijkt geen vergelijkend onderzoek te zijn tussen kinderen met en zonder een achterstand. We verwachten wel dat het voor die eerste groep extra effectief is, maar hebben geen wetenschappelijk bewijs kunnen vinden. Toch willen we wel handelingsperspectief bieden, gebaseerd op eerdere antwoorden uit de Kennisrotonde. Daar zijn we nu mee bezig.”  

Groepssamenstelling en sociaal-emotioneel welzijn

Een derde vraag die binnen is gekomen, gaat over de invloed die het regelmatig herverdelen van klassen heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Marianne: “De leerkracht die deze vraag stelt, heeft in het buitenland gewerkt en merkte dat klassen daar regelmatig ‘gehusseld’ worden. Zij zag voordelen, maar wil weten of dat ook wetenschappelijk is aangetoond. Haar viel de kliekvorming op in het Nederlandse onderwijs en dat een nieuwe leerling daar lastig tussenkomt. We gaan dus kijken of er literatuur over te vinden is. Ik heb een antwoordspecialist* ingeschakeld die op dat gebied al onderzoek gedaan heeft.” 

*Bij de Kennisrotonde zijn een flink aantal onderzoekers – ‘antwoordspecialisten ‘ – met specifieke expertise aangesloten die Marianne inschakelt om onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Het hele werkveld vooruit helpen

De bedoeling van de Kennisrotonde is ook om de kennis die er vanuit onderzoek is, praktisch bruikbaar te maken. Binnenkort heeft Marianne het antwoord klaar voor die eerste vraagsteller. Ze merkt dat vraagstellers zelf ook al vooruit denken: wat wil ik straks met het antwoord bereiken? Maar ook: hoe wil ik dat anderen hier gebruik van maken? Marianne: “De Kennisrotonde is een platform waar je meteen voor het hele werkveld een antwoord én een handelingsperspectief kunt geven. Het antwoord op jouw vraag kan ook veel anderen helpen hun werk te verbeteren.”

Hier vind je de antwoorden die de Kennisrotonde al gaf over onderwijs. Binnenkort aangevuld met de antwoorden voor het Jeugd-werkveld. En stel je eigen vraag!