Menu
08 april 2020

‘Leerlingen zitten thuis, wellicht met meer stress’

Het onderzoeksproject Stress Less kent twee fasen, waarvan de eerste is afgerond. De tweede fase loopt nu vertraging op. Een flinke tegenvaller. Intussen vragen de onderzoekers zich af hoe het met al die leerlingen gaat die met sociale trainingen mee hadden willen doen. Anthea Aerts en Amanda van Loon praten je bij.

Anthea: ‘Voor ons project geldt dat Fase 1, de stress lessen en de dataverzameling, is afgerond. Vlak voordat de scholen dichtgingen als gevolg van de corona-crisis.

Vervolgtrainingen deels gestart

‘Voor fase 2, de faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen en de bijbehorende dataverzameling, was dit helaas niet het geval,’ gaat Anthea verder. ‘De selectieve vervolgtrainingen, waren op een aantal scholen gestart, en op de andere scholen konden leerlingen zich aanmelden of hadden ze dit al gedaan. Met de aanbieders van de trainingen, de scholen, en de gemeente, bespreken we per school hoe we het project kunnen voortzetten.’

Vertraging in de dataverzameling
Voor een groot deel van de scholen betekent dit dat de trainingen worden doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar. Anthea: ‘Het zal duidelijk zijn dat dit een flinke tegenvaller is voor fase 2 en mogelijk tot vertraging in de dataverzameling leidt. Ook zijn er zorgen over wat de uitgestelde start van de training betekent voor o.a. de motivatie van de leerlingen. Daarnaast zal het later aanbieden van de trainingen flexibiliteit van scholen en aanbieders vergen.’

Uitstel is geen afstel
Onderzoeker Amanda van Loon vindt het heel jammer dat de trainingen zijn uitgesteld: ‘We waren blij dat, naast de drie scholen uit ons onderzoek, nog eens zes middelbare scholen stresslessen en  trainingen wilden. Ruim driehonderd leerlingen krijgen nu niet de faalangsttrainingen en sociale vaardigheidstrainingen waarvoor ze zich hadden aangemeld. Gelukkig werken we goed samen met de trainers, de scholen en de gemeente. Zodat de trainingen in het nieuwe schooljaar hoogstwaarschijnlijk alsnog doorgaan.’

Nieuwe zorgen
Amanda vervolgt: ‘Die laagdrempelige overgang van onderwijs naar zorg, in de vorm van stresslessen en trainingen, kunnen we nu niet bieden. Die leerlingen zitten thuis, hebben nieuwe zorgen en wellicht dus nog meer stress. We hebben wel veel individueel contact met de scholen en hoewel een leerling nu niet meer in groepsverband tijdens de coronacrisis de training kan volgen, zien we wel dat scholen en de aanbieders veel leerlingen die dat nodig hebben, individuele ondersteuning bieden.’