Menu
20 december 2019

Nieuwe ‘boegbeelden’ voor route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda

De route Jeugd heeft twee nieuwe boegbeelden! Het zijn Sabine Severiens, hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit, en Sander Thomaes, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. 

Zij zijn vanaf 1 november gezicht, kartrekker en inspirator van ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’ zoals de route voluit heet. Binnen deze route is het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ nu anderhalf jaar op weg. De leiding van het startimpulsproject blijft in handen van Judi Mesman en Monique Volman. Zij leggen hun werk als boegbeelden van de route nu neer. Monique: ‘Onder de bezielende leiding van Sabine en Sander gaat er in deze route ongetwijfeld nog veel moois gebeuren.’ 

Eén onderzoeksgemeenschap
Wat voor moois hebben Sabine en Sander op de rol staan? Sabine: ‘Met de Kennisagenda Jeugd https://gelijkekansenvooreendiversejeugd.nl/nieuws/kennisagenda-jeugd-samenwerken-aan-ontwikkeling-opvoeding-en-onderwijs/] is er al een mooie basis gelegd voor onze route natuurlijk. Verder gaat het er bij de Nationale Wetenschapsagenda om dat je aan maatschappelijke vraagstukken werkt. En in het professionele veld rondom jongeren speelt nogal wat. Denk alleen al aan het lerarentekort en de wachtlijsten in de jeugdzorg. Aan oplossingen daarvoor willen wij natuurlijk bijdragen. En ik zie een belangrijke uitdaging in het smeden van één gemeenschap van onderzoekers die allemaal met jeugd bezig zijn. Dat pedagogen, onderwijskundigen en ontwikkelingspsychologen samenwerken. Het is nu enorm versnipperd.’

De praktijk bepaalt
Sander: ‘Precies. Er is al heel veel kennis, maar die moet wel op de juiste plek terechtkomen en op een goede manier gebruikt worden. Verder gaan we natuurlijk te rade bij professionals in jeugdzorg en onderwijs. Zij gaan een duidelijke stem krijgen in het onderzoek dat wij gaan organiseren namens de Nationale Wetenschapsagenda.’ ‘En we hebben al een taskforce,’ vult Sabine aan, ‘Met hen zitten we binnenkort om de tafel. Dat zijn 20 onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers die ook de kennisagenda van onze route al hebben samengesteld. Het komende half jaar werken Sabine en Sander aan een plan voor de route Jeugd: ‘Een plan vol ambitie voor onderzoek waar zoveel mogelijk Nederlandse jongeren baat bij hebben.’ 

Sander Thomaes…
… richt zich in zijn huidige onderzoek op jeugd en duurzaamheid. ‘Ik heb net een beurs gekregen om onderzoek te doen naar de manier waarop je jongeren kunt stimuleren en helpen om milieuvriendelijker gedrag te vertonen. De gemiddelde puber maakt zich wel zorgen, meer dan volwassenen zelfs, maar dat vertaalt zich niet in gedrag. Hoe je dat toch voor elkaar krijgt, daar gaat het onderzoek over.’ Meer over Sander.

Sabine Severiens…
… doet onderzoek naar gelijke kansen voor jongeren in het onderwijs. ‘Op dat vlak zijn er veel maatschappelijke zorgen. Ik richt me op diversiteit en hoe leraren in de klas daarmee omgaan. De gemiddelde leraar is wit, middenklasse en vrouw; een heel andere achtergrond dan de meeste van haar leerlingen. Hoe zorg je dan dat je toch zo goed aansluit bij je leerlingen dat ze optimaal kunnen ontwikkelen. Meer over Sabine.