Menu
13 juni 2023

Nieuwe Kennismakelaars Jeugd

Andrea Willems (l) en Armaghan Efat

Goed nieuws! Bij de Kennisrotonde hebben we er twee nieuwe Kennismakelaars bij die zich speciaal bezighouden met jeugdvragen: Andrea Willems en Armaghan Efat. Ze werken beiden bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en gaan graag aan de slag met jouw vragen uit de praktijk. De Kennisrotonde verrijkt de praktijk van onderwijs en jeugdzorg met wetenschappelijke kennis.

De Kennisrotonde is een dienst van het NRO en oorspronkelijk speciaal bedoeld voor vragen uit de onderwijspraktijk. Sinds augustus 2021 kun je er dus ook terecht met vragen die liggen op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg. 

Marianne Hooijsma is Kennismakelaar Jeugd van het eerste uur. “Wij helpen de vraagsteller om de vraag helemaal helder en onderzoekbaar te maken en hebben een flink aantal onderzoekers – ‘antwoordspecialisten’ – met specifieke expertise die we kunnen inzetten om de vraag te beantwoorden. Het antwoord publiceren we op Kennisrotonde.nl, zodat ook andere professionals er hun voordeel mee kunnen doen.” 

Versterking
Marianne is blij dat ze versterking krijgt van twee nieuwe Kennismakelaars. “We willen vraagstellers zo snel mogelijk helpen, dus het is fijn dat we nu met zijn drieën zijn.” Andrea en Armaghan stellen zich graag even aan je voor.

Aan het woord: Armaghan Efat

“Ik werk sinds anderhalf jaar bij het NJi. Na een research master in Utrecht in de ontwikkelingspsychologie ben ik bij NJi gestart als onderzoeker. Ik heb vooral interesse in het snijvlak van welzijn  en onderwijs. Elk leven begint met jarenlang en urenlang op school ‘zitten’, dus hoe je je daar voelt, heeft impact op hoe je opgroeit en welke interesses je ontwikkelt. Die schooltijd is enorm belangrijk. Omdat de Jeugdvragen bij de Kennisrotonde daar precies over gaan, wilde ik graag Kennismakelaar worden. 

“Een antwoord geven waar mensen echt iets aan hebben”

Ik vind onderzoek doen gewoon heel leuk, om informatie en kennis te verzamelen en dan een antwoord te genereren waar mensen ook echt iets aan hebben. Het is belangrijk dat we die verbinding tussen wetenschap en praktijk sterker maken. Wij kunnen daar een mooie rol in spelen, want mensen die deze kennis nodig hebben, kunnen die niet altijd gemakkelijk krijgen.

Nu ben ik bezig met een vraag over het pedagogische klimaat in klassen met moeilijk lerende kinderen. Het is waardevol dat ik met een wetenschappelijk gefundeerd antwoord hieraan bij kan dragen.” 

Aan het woord: Andrea Willems

“Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd  en vervolgens de master ‘Healthcare policy and innovation management’. Daarna heb ik gewerkt als onderzoeker en beleidsadviseur in de Jeugd GGZ. Het mooie aan gezondheidswetenschappen is dat je breed leert kijken naar gezondheidsvraagstukken. Die brede blik gebruik ik ook in mijn werk bij het NJi. 

“De jeugd is de mooiste doelgroep om iets voor te doen”

Ik vind het belangrijk om met mijn werk een positieve impact op de maatschappij te maken en kwetsbare doelgroepen te helpen. Dan is de jeugd wat mij betreft de mooiste doelgroep om iets voor te doen, omdat het begin van je leven zo bepalend is voor je toekomst. 

Wat ik belangrijk vind aan de Kennisrotonde is dat het volledig vraaggestuurd is. Je gaat echt in op wat er leeft, in plaats van informatie te zenden waarvan we als onderzoekers dénken dat het belangrijk is. We kunnen de praktijk echt vooruit helpen.” 

Stel je vraag!
Marianne Hooijsma voegt graag nog een aansporing toe: “Professionals vragen zich vaak af of ze wel een ‘goede’ vraag stellen. En of anderen het ook belangrijk vinden. Dat hoeft echt niet. Hier aan de ‘andere’ kant zitten onderzoekers die nieuwsgierig zijn naar de praktijk. Wij als Kennismakelaars helpen je om de vraag onderzoekbaar te maken en we zijn zelf ook benieuwd hoe het zit. Aarzel dus niet en stel je vraag!”