Menu
14 november 2022

Nieuwe onderwijssubsidies voor maatschappelijke diensttijd

Steeds meer scholen ontdekken wat MDT voor hun onderwijsprogramma kan betekenen. Zo kan het een praktische invulling geven aan burgerschapsonderwijs of loopbaanbegeleiding. Maar het kan ook ingezet worden om extra ondersteuning te bieden aan jongeren die dreigen uit te vallen. ZonMw biedt nu nieuwe subsidiemogelijkheden. 

Om meer scholen op een laagdrempelige manier de kans te geven te ontdekken wat voor hen de waarde van MDT is, heeft ZonMw een nieuwe subsidieronde gepubliceerd. Hierin kunnen onderwijsinstellingen subsidie aanvragen voor kortlopende MDT-projecten. Jongeren besteden in deze projecten minimaal 30 uur en maximaal 50 uur aan hun MDT-traject over een periode van maximaal 12 weken. Het hele project heeft een duur van maximaal 16 weken. Per project is er een subsidie van maximaal € 50.000 beschikbaar.

Op = op!
Je kunt van 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023 14.00 uur doorlopend een subsidieaanvraag indienen. Let op: als het totale budget (€ 7,5 miljoen) is uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, sluit de subsidieronde vroegtijdig. 

Eerdere projecten
Vorig jaar was er al een subsidiemogelijkheid voor onderwijsinstellingen. Daar zijn toen mooie projecten uit voortgekomen. Zie hier

Meer info
Op de ZonMw-website is alle informatie over deze subsidieaanvraag te vinden. Bijvoorbeeld deze MDT Onderwijs Toolkit.

Hier vind je meer informatie.

En dit is de volledige subsidieoproep

“Maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet van jongeren voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang: iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.” Uit: beschrijving Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd