Menu
05 juli 2023

NWA-route Jeugd bepaalt koers voor komende jaren. Denk mee!

Beste praktijkprofessional, beleidsmaker en onderzoeker,
Welke thema’s verdienen méér aandacht in jeugdonderzoek? Als NWA-route Jeugd stellen we graag samen met jou onze onderzoekskoers vast voor de komende twee jaar.

Direct naar de vragenlijst (duurt ca. 5 min)

Van koers op hoofdlijnen…
Als route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda hebben we een Kennisagenda opgesteld waarin drie hoofdthema’s centraal staan: 

– Diversiteit en (on)gelijkheid
– Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
– Normativiteit van opvoeding en onderwijs

… naar de actuele, dringende vragen van vandaag
Maar welke onderwerpen, problemen of aandachtsgebieden zijn volgens jou hierbinnen belangrijk? Voor de komende jaren willen we binnen deze drie grote thema’s actuele subthema’s selecteren voor onderzoek(sfinanciering). En dat doen we graag samen met zoveel mogelijk mensen uit de jeugdpraktijk.

Wil je daarvoor deze vragenlijst invullen? 

Alvast hartelijk dank,


Boegbeelden NWA Route Jeugd:

dr. Sui Lin Goei
prof. dr. Gonneke Stevens
prof. dr. Bram Orobio de Castro