Menu
21 juli 2022

NWA stelt 2,8 mln beschikbaar voor onderzoek naar impact van digitalisering op jeugd

NWO start als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’. Het programma wil bijdragen aan een beter en integraler begrip van de impact van digitalisering op jeugdigen. In totaal is circa 2,8 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in consortia.

Kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) leren en ontwikkelen zich in verschillende contexten, relaties en netwerken. In dit programma wordt de impact van digitalisering bezien vanuit verschillende leefgebieden en vanuit de complexe wisselwerking tussen de diverse sociale contexten waarin jeugdigen opgroeien. Denk bijvoorbeeld aan school, thuis, de buurt en digitale omgevingen en gemeenschappen.

Er staan in het programma twee vraagstukken centraal:
• De impact van digitalisering op de identiteit en relaties van jeugdigen. Denk hierbij aan de impact op verschillende en mogelijk veranderende relaties die jeugdigen in verschillende offline en digitale leefgebieden hebben met andere jeugdigen en volwassenen die een rol spelen bij het opgroeien of opvoeden van jeugdigen, en de wijze waarop dit de identiteit van jeugdigen beïnvloedt.
• De impact van digitalisering op (mogelijk nieuwe vormen van) kansen(on)gelijkheid of sociale scheidslijnen voor jeugdigen.

Voor de beantwoording van deze vragen wordt gezocht naar een kennisketenbreed consortium, met een integraal karakter. Het onderzoek draagt bij aan het programmadoel: het ontwikkelen van inzichten die aanknopingspunten bieden voor toekomstbestendige handelingsperspectieven voor beleid en praktijk, om de kansen van digitalisering op de langere termijn te kunnen benutten.

Voor de call for proposals ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’ is een budget van € 2.865.000 beschikbaar voor projecten met een doorlooptijd van maximaal 5 jaar.

De initiatiefnemers van dit onderzoeksprogramma zijn de ministeries van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Matchmakingsbijeenkomst

Op dinsdagmiddag 12 oktober 2021 is er een online matchmakingsbijeenkomst voor ‘Jeugd en digitalisering’. Tijdens de bijeenkomst kunt u contacten leggen met andere geïnteresseerden in deze call waarmee u mogelijk een consortium kunt vormen of uw consortium kunt verrijken.

Tevens wordt de call en de NWA-route Jeugd toegelicht en kunt u vragen stellen. Meer informatie over de NWA-route Jeugd staat op www.nwa-jeugd.nl.

Aanmelden in september

Zet de datum alvast in uw agenda, u kunt zich in september aanmelden voor de bijeenkomst via www.nwo.nl/nwa-jeugdendigitalisering.

Bron: https://www.nwo.nl/nieuws/nwa-stelt-28-mln-beschikbaar-voor-onderzoek-naar-impact-van-digitalisering-op-jeugd

Meer informatie