Menu
19 juli 2022

NWO lanceert NWA-programma rond betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit

NWO lanceert als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het programma ‘Grip op jeugdcriminaliteit – betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit’. Het programma moet kennis opleveren over jeugdcriminaliteit en mogelijke oplossingen bieden. In totaal is circa 2,7 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in een consortium.

Zware en georganiseerde criminaliteit is een maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor de samenleving. Het is zaak om te voorkomen dat personen betrokken raken bij deze vormen van criminaliteit en een carrière in de misdaad ontwikkelen. Dat vereist inzicht in de achtergronden van deze personen, toetredingsmechanismen en de effectiviteit van interventies die een rol spelen in dit proces.

Over de mate van betrokkenheid van jongeren bij deze vormen van criminaliteit, hun achtergrond en de manieren waarop jongeren tot georganiseerde criminaliteit toetreden is weinig bekend. Verdere kennisontwikkeling over het probleem en mogelijke oplossingen zijn nodig.

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en maatschappelijke partijen op tot het indienen van wetenschappelijke en praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen.

Het programma ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ heeft een drieledig doel:
• Het vergroten van het inzicht in de achtergronden en mechanismen die spelen bij jongeren die betrokken raken bij zware en georganiseerde criminaliteit;
• Het vergroten van de mogelijkheden van vroegsignalering op basis van het verkregen inzicht;
• Het inventariseren van (werkzame bestanddelen uit) bestaande interventies en ontwikkelen van effectieve interventies op basis van kennis en inzicht in toetredingsmechanismen.

Voor de call for proposals ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ is een budget van € 2.780.000 beschikbaar voor één project met een maximale doorlooptijd van 4,5 jaar. Dit budget wordt verdeeld over twee fases.


Matchmaking: 30 september 2021

Op 30 september 2021 organiseert NWO een matchmakingsbijeenkomst rond de call. Onderzoekers en praktijkprofessionals leren elkaar kennen in een gevarieerd en inspirerend online programma, om samen tot vernieuwende onderzoeksideeën te komen.
De initiatiefnemer van dit onderzoeksprogramma is het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).
Het programma ‘Grip op jeugdcriminaliteit’ past binnen de NWA-route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Binnen deze route wil het onderzoek bijdragen aan het gelukkig, gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien van kinderen en jongeren.

Bron

Meer informatie