Menu
16 december 2021

Onderwijsraad: “Bescherm het publieke karakter van het onderwijs”

“Het private onderwijs neemt fors toe en publiek en privaat onderwijs raken steeds meer verstrengeld,” aldus de Onderwijsraad. Dit heeft als risico dat het onderwijs niet meer zonder financiële drempels voor alle leerlingen toegankelijk is. Het advies: “Overheid en scholen, bescherm het publieke karakter van het onderwijs.”

Meer dan een kwart van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs maakt gebruik van aanvullend onderwijs tegen betaling. Daaronder vallen bijvoorbeeld bijlessen, huiswerkbegeleiding en examentraining. Meer dan de helft van de scholen wijst ouders op het belang van dat aanvullende onderwijs, verspreidt reclame over betaald privaat aanbod en laat private aanbieders hun diensten aanbieden op open dagen. 

Commercieel en ideëel

Er bestaat een grote verscheidenheid aan privaat onderwijsaanbod. Naast commercieel aanbod is er ideëel aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven, die bijvoorbeeld kosteloos huiswerkbegeleiding bieden op school of gratis laptops. Dat kan bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Maar er kleven ook risico’s aan de groei van het private aanbod en de verstrengeling met het publiek bekostigd aanbod.

Publiek belang voorop

De Onderwijsraad adviseert overheid en scholen om het publieke karakter van het onderwijs beter te beschermen. Zodat het onderwijs in Nederland geen zaak wordt van individuele private belangen, maar het collectief publiek belang voorop blijft staan. Eventueel privaat onderwijs hoort kosteloos beschikbaar te zijn voor alle leerlingen, onder verantwoordelijkheid van de school, vindt de Onderwijsraad.

Verbod op reclame

Van de overheid vraagt de raad een actievere rol in het bewaken van de bekostiging en de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien wil de raad een wettelijk verbod voor scholen om reclame te maken voor commerciële diensten en producten.

Bron: onderwijsraad: 
onderwijsraadhttps://www.onderwijsraad.nl/actueel/nieuws/2021/12/07/overheid-en-scholen-zet-het-publieke-karakter-van-het-onderwijs-voorop