Menu
23 januari 2022

Onderzoekscall NWA-route Jeugd ‘Kleine projecten’

Heb jij een idee voor onderzoek, op het grensvlak van jeugd en onderwijs? 

NWA Route Jeugd is op zoek naar onderzoekers met vernieuwende ideeën! Het gaat om onderzoek op het grensvlak van jeugd en onderwijs met een looptijd van maximaal 2 jaar. 

Stuur ons voor 15 februari een schets van je idee (max 500 woorden, exclusief referenties en personalia), met daarin in ieder geval aandacht voor je vraagstelling, doel, methode, beoogde team en verwachte opbrengsten voor het onderzoeks- en praktijkveld.

De NWA wil de wetenschap en de samenleving dichter bij elkaar brengen. Duizenden vragen van Nederlanders zijn gebundeld in ‘routes’. Een daarvan is de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. 

Er is binnen de route nog 150.000,- beschikbaar voor twee onderzoeken, dus 75.000,- per onderzoek. 

Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden waaraan je onderzoek moet voldoen:
1. Je onderzoek past binnen de Kennisagenda van deze route. Daarin hebben we drie thema’s benoemd: (1) Leren en ontwikkelen in verschillende contexten, (2) Diversiteit en (on)gelijkheid en (3) Normativiteit van opvoeding en onderwijs. Op nwa-jeugd.nl vind je de Kennisagenda en meer informatie over de NWA-route Jeugd. 
2. Je projectvoorstel betreft een samenwerking tussen minstens 1 jeugd-onderzoeker, minstens 1 onderwijs-onderzoeker, en minstens 1 professional (werkzaam in bijvoorbeeld jeugdzorg, onderwijs, of een ander relevant domein). Jongeren hebben een concrete rol bij de opzet van het onderzoek en/of de disseminatie van de resultaten. (de exacte rol is vrij in te vullen door het team).
3. Je onderzoeksidee voldoet aan de algemene voorwaarden van deze call for proposals van de NWO.

Procedure
De ideeën die binnenkomen worden beoordeeld door onze Taskforce. De geselecteerde onderzoeksideeën worden gebundeld in één omvattende aanvraag vanuit de route die we uiterlijk 5 april indienen bij de NWO.

Conform de richtlijnen in de call for proposals is één van de route-boegbeelden hoofdaanvrager, en zijn teamleden van de individuele projecten mede-aanvrager (en verantwoordelijk voor samenstellen benodigde documenten voor de aanvraag). De hoofdaanvrager zal niet betrokken zijn bij het onderzoek zelf of bij de publicaties die eruit volgen.

Omdat we niet kunnen voorzien hoeveel voorstellen er worden ingediend, en de route-middelen beperkt zijn, kunnen we helaas niet garanderen dat we inhoudelijke feedback kunnen geven op de voorstellen.

Voor 15 februari
Zorg ervoor dat je idee – maximaal 500 woorden! – voor 15 februari binnen is bij Rezvan Ghoncheh, projectmanager van de NWA-route Jeugd, via ghoncheh@essb.eur.nl

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Rezvan, ook via ghoncheh@essb.eur.nl.