Menu
09 januari 2022

Onderzoekscall NWA-route Jeugd ‘Kleine projecten’

Heb jij een idee voor onderzoek, op het grensvlak van jeugd en onderwijs? 

NWA Route Jeugd is op zoek naar onderzoekers met vernieuwende ideeën! Het gaat om onderzoek op het grensvlak van jeugd en onderwijs met een looptijd van maximaal 2 jaar. 

Stuur ons voor 15 februari een schets van je idee (max 500 woorden, exclusief referenties en personalia), met daarin in ieder geval aandacht voor je vraagstelling, doel, methode, beoogde team en verwachte opbrengsten voor het onderzoeks- en praktijkveld.

De NWA wil de wetenschap en de samenleving dichter bij elkaar brengen. Duizenden vragen van Nederlanders zijn gebundeld in ‘routes’. Een daarvan is de route ‘Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs’. 

Er is binnen de route nog 150.000,- beschikbaar voor twee onderzoeken, dus 75.000,- per onderzoek. 

Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden waaraan je onderzoek moet voldoen:
1. Je onderzoek past binnen de Kennisagenda van deze route. Daarin hebben we drie thema’s benoemd: (1) Leren en ontwikkelen in verschillende contexten, (2) Diversiteit en (on)gelijkheid en (3) Normativiteit van opvoeding en onderwijs. Op nwa-jeugd.nl vind je de Kennisagenda en meer informatie over de NWA-route Jeugd. 
2. Je projectvoorstel betreft een samenwerking tussen minstens 1 jeugd-onderzoeker, minstens 1 onderwijs-onderzoeker, en minstens 1 professional (werkzaam in bijvoorbeeld jeugdzorg, onderwijs, of een ander relevant domein). Jongeren hebben een concrete rol bij de opzet van het onderzoek en/of de disseminatie van de resultaten. (de exacte rol is vrij in te vullen door het team).
3. Je onderzoeksidee voldoet aan de algemene voorwaarden van deze call for proposals van de NWO.

Procedure
De ideeën die binnenkomen worden beoordeeld door onze Taskforce. De geselecteerde onderzoeksideeën worden gebundeld in één omvattende aanvraag vanuit de route die we uiterlijk 5 april indienen bij de NWO.

Conform de richtlijnen in de call for proposals is één van de route-boegbeelden hoofdaanvrager, en zijn teamleden van de individuele projecten mede-aanvrager (en verantwoordelijk voor samenstellen benodigde documenten voor de aanvraag). De hoofdaanvrager zal niet betrokken zijn bij het onderzoek zelf of bij de publicaties die eruit volgen.

Omdat we niet kunnen voorzien hoeveel voorstellen er worden ingediend, en de route-middelen beperkt zijn, kunnen we helaas niet garanderen dat we inhoudelijke feedback kunnen geven op de voorstellen.

Voor 15 februari
Zorg ervoor dat je idee – maximaal 500 woorden! – voor 15 februari binnen is bij Rezvan Ghoncheh, projectmanager van de NWA-route Jeugd, via ghoncheh@essb.eur.nl

Vragen?
Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Rezvan, ook via ghoncheh@essb.eur.nl.

FAQ ‘s

Moet het idee uiterlijk 14 of 15 februari ingediend worden?
Het idee dient voor 15 februari ingediend te zijn. Dit betekent dat u tot en met maandag 14 februari 23:59 uur de tijd hebt om uw idee in te dienen.

Moet het onderzoeksidee in het Nederlands of in het Engels ingediend worden?
U bent vrij om uw idee in het Nederlands of in het Engels in te dienen.

Zijn er buiten de genoemde voorwaarden andere criteria waar rekening mee gehouden moet worden?
De ingediende onderzoeksideeën worden beoordeeld op de genoemde voorwaarden in de call. 

Is er een formulier beschikbaar voor het indienen van het onderzoeksidee?
Nee, het idee moet de informatie bevatten die in de call wordt genoemd. Verder bent u vrij om, binnen de woordlimiet, het voorstel inhoudelijk vorm te geven zoals u wilt. 

Zijn we strikt gebonden aan de limiet van 500 woorden?
Ja, we hebben in dit stadium bewust gekozen voor een beknopt aanvraag-format om de investering voor aanvragers relatief beperkt te houden. Om vergelijkbaarheid tussen voorstellen te waarborgen, is het belangrijk dat voorstellen binnen de woordlimiet van 500 woorden blijven (exclusief referenties en personalia).   

Is er een begroting vereist?
Pas als het onderzoeksidee is geselecteerd gaat u samen met uw team het idee uitwerken, en dan dient een begroting te worden opgesteld conform de richtlijnen van de NWO-call kleine projecten. 

Welke voorwaarden gelden voor de samenwerkingspartners?
Het projectvoorstel dient een samenwerking te zijn tussen minstens 1 jeugd-onderzoeker, minstens 1 onderwijs-onderzoeker, en minstens 1 professional (werkzaam in bijvoorbeeld jeugdzorg, onderwijs, of een ander relevant domein). Jongeren hebben een concrete rol bij de opzet van het onderzoek en/of de disseminatie van de resultaten (de exacte rol is vrij in te vullen door het team). 

Wie is de hoofdaanvrager?
Conform de richtlijnen van de NWO-call is de hoofdaanvrager een van de boegbeelden van de NWA-route Jeugd (prof. dr. Sabine Severiens of prof. dr. Sander Thomaes). De hoofdaanvrager is contactpersoon tussen de projectteams en de NWO en is niet betrokken bij het onderzoek zelf of bij de publicaties die eruit volgen. Alle leden van de projectteams worden als mede-aanvrager opgenomen in de aanvraag.

NWO heeft de deadline voor de kleine projecten uitgesteld naar 5 april, betekent dit dat de deadline voor het indienen van het onderzoeksidee wordt verplaatst?
Wij houden de deadline van 15 februari voor het indienen van de onderzoeksideeën aan. De extra tijd die door de verschuiving van de NWA deadline ontstaat geeft de twee teams meer ruimte om hun idee uit te werken tot een voorstel. 

Hoe ziet de procedure na 15 februari eruit?
Stap 1: Check op de gestelde randvoorwaarden
Stap 2: Commissieleden beoordelen de onderzoeksideeën en twee ideeën worden geselecteerd
Stap 3: Terugkoppeling uitkomst naar alle indieners. Door beperkte middelen binnen de route kunnen we helaas geen inhoudelijke feedback of toelichting op het besluit over individuele onderzoeksideeën geven.  
Stap 4: De twee geselecteerde teams mogen hun idee uitwerken tot een voorstel (conform de gestelde richtlijnen van de NWO-call kleine projecten)
Stap 5: De twee uitgewerkte onderzoeksideeën worden door een van de boegbeelden van de route ingediend (uiterlijk 5 april)
Stap 6: Afwachten beoordeling NWO