Menu
08 april 2020

‘Sommige jongeren zijn nu extra kwetsbaar’

Het onderzoek naar gelijke kansen in jeugdgezondheid loopt digitaal door en de onderzoekers blijven zoveel mogelijk samenwerken met de praktijkpartners. Ze maken zich intussen wel zorgen over kwetsbare jongeren. De JGZ is nu, bijvoorbeeld op scholen, minder zichtbaar. Terwijl jongeren voor wie het thuis niet veilig of prettig is extra kwetsbaar zijn. Mariska Klein Velderman praat je bij.

Dit deelproject  HEY (Health Equities Youth) – gelijke kansen in jeugdgezondheid – richt zich in deze fase van het project op het ophalen van informatie: bij jongeren over kwetsbaarheid en bij praktijkprofessionals over het versterken van de uitvoeringspraktijk JGZ. Mariska: ‘De dataverzameling bij jongeren vindt plaats in het voortgezet onderwijs. Nu de leerlingen thuis zitten vanwege de maatregelen verloopt de uitwisseling digitaal.’

Meebuigen met praktijkpartners

De GGD’en waar de JGZ onderdeel van is, zijn druk door de uitbraak van het Coronavirus en krijgen te maken met verschuivingen in hun werkzaamheden. Wat betekent dat voor het onderzoek? Mariska: ‘Als onderzoekers buigen we hierin mee met de JGZ-praktijkpartners. We sluiten aan en werken samen verder waar mogelijk, zodat de dataverzameling en ook bijdragen aan innovatie in de JGZ voor gelijke kansen in jeugdgezondheid door kunnen lopen.’

Extra kwetsbaar 

‘In de adolescentiefase zijn school, sportclub etc normaliter heel structuur-gevend. Het contact met leeftijdsgenoten is belangrijk. Nu zijn de scholen, sportclubs en uitgaansgelegenheden dicht en is afspreken met leeftijdsgenoten niet of nauwelijks mogelijk en contact beperkt tot digitaal of telefonisch. Het is voor te stellen dat jongeren voor wie het thuis niet veilig of prettig is, extra kwetsbaar zijn in deze tijden.’

In gesprek met jongeren…

‘We hebben hier vragen bij: Hoe gaat het met de jongeren volgens henzelf? Wat zijn hun grootste zorgen? Normaal gesproken gaan jongeren met zorgen over zichzelf of anderen naar een vriend, familie, iemand op school. Wat is daarin veranderd? Wat betekent het om niet of beperkt met vrienden op pad te kunnen? Maken ze zich zorgen over (kwetsbare) klasgenoten? Hoe zorgen ze voor elkaar? Is dat anders dan ervoor? Lukt het ze om zelf de dagen structuur te geven? We gaan met de jongeren hierover in gesprek.’

… en JGZ professionals

Daarnaast dus de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Er zijn verschillende manieren waarop er vanuit de JGZ normaal gesproken contact is met jongeren en ouders in de adolescentiefase. Zichtbaarheid van de JGZ is daarbij belangrijk. Voor een deel is dat zichtbaarheid op school, maar die is nu dicht. In hoeverre kunnen JGZ professionals hun reguliere werkzaamheden met (kwetsbare) jongeren voortzetten? Wat mist? Waar zitten de uitdagingen? Hierover gaan we met JGZ professionals in gesprek.’