Menu
02 mei 2021

Wat is de impact van corona op kwetsbare jongeren?

In mei 2020 riep Mark Rutte jongeren op om actief mee te denken over de toekomst van het land tijdens en na de coronacrisis. Reden voor De Nationale Wetenschapsagenda om een Jongerenchallenge te organiseren. Vijf onderzoeksteams gingen aan de slag met vragen van jongeren. De resultaten werden op 30 april overhandigd aan premier Rutte. Een van die vragen was: wat is de impact van corona op kwetsbare jongeren? Dat onderzocht Odilia Laceulle van Universiteit Utrecht. 

Odilia Laceulle (Universiteit Utrecht) onderzocht samen met Reinier van Arkel, GGD Hart voor Brabant en het Koning Willem I College de impact van sociale afstand op de psychologische gezondheid van (kwetsbare) jongeren

Wat is de impact van corona op kwetsbare jongeren?

Odilia: “Kwetsbare jongeren lijken meer last te hebben van de coronacrisis dan jongeren die zichzelf niet als kwetsbaar zien. Kwetsbare jongeren rapporteren meer psychische klachten, zoals angst en depressie, dan niet kwetsbare jongeren. Het merendeel van de jongeren die zichzelf als extra kwetsbaar ziet (ca. 40% van de jongeren) is dit niet door eigen lichamelijke of psychische klachten, maar omdat ze samenwonen met familieleden die kwetsbaar zijn. De mogelijke impact van het samenwonen met kwetsbare huisgenoten op jongeren is dan ook iets waar wel wat meer aandacht voor mag zijn. Uit de eerste bevindingen blijkt dat kwetsbare jongeren zich beter aan kunnen passen aan de maatregelen, wat misschien ook niet zo gek is omdat ze meer dan andere jongeren worden geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van corona.”

Manifest vol adviezen

Het manifest, met daarin ook de antwoorden op de andere vier vragen, werd op vrijdag 30 april overhandigd aan premier Mark Rutte. 

De wetenschappers kwamen daarnaast nog met deze algemene adviezen:
1. Betrek jongeren bij de vorming van beleid door co-creatie.
2. Neem inzichten van jongeren mee in het beleid.
3. Maak beleid en onderzoeksresultaten veel toegankelijker.

Deze adviezen zijn Sander Thomaes, een van de boegbeelden van de route Jeugd van de Nationale Wetenschapsagenda, uit het hart gegrepen. “Er wordt onderzoek gedaan náár jongeren en beleid gemaakt vóór jongeren. Maar beide gebeuren te weinig mét jongeren.” Sander schrijft in zijn column over hoe gemotiveerd jongeren zijn om de toekomst te verbeteren, zeker in crisissituaties.