Menu
15 maart 2023

Biculturaliteit als kracht

Onderzoek:
Biculturaliteit als kracht

Officiële onderzoekstitel: ‘Meer dan de som der delen’

Projectleider:
Sheida Novin, Universiteit Utrecht

Centrale onderzoeksvraag:
Hoe kunnen tieners en docenten geholpen worden om bicultureel zijn als kracht te zien? 

Deelvragen:
In hoeverre is de herkenning van ‘biculturele krachten’ positief voor de creativiteit?
Herkennen docenten die krachten?
Welke invloed heeft dat op het nakijken van creativiteitstaken?

Looptijd:
2023 – 2025

Partners:
Onderzoek:

– Sheida Novin (Universiteit Utrecht) (projectleider)
– 
Matthijs Baas (Universiteit van Amsterdam)
– 
Willem Frankenhuis (Universiteit Utrecht)
– 
Evelyn Kroesbergen (Radboud Universiteit)
– 
Claire Stevenson (Universiteit van Amsterdam)

Praktijk:

– Gemeente Rotterdam
Stichting Jeugd op Zuid
– 
Grafisch Lyceum Rotterdam

Projectwebsite:
https://multital3nt.nl/

Publicaties:
tieners helpen hun biculturele achtergrond als kracht te zien

Meer informatie:
mail naar s.novin@uu.nl