Menu
24 oktober 2023

Doen wat werkt in de jeugdzorg

Onderzoek
‘Doing what works for children: New approaches for (future) professionals in Dutch youth care’.

Penvoerder namens het consortium:
Prof.dr. Leonieke Boendermaker – Hogeschool van Amsterdam

Centrale onderzoeksvraag:
Er is veel aan de hand in de jeugdzorg. Twee jaar geleden buitelden alle partijen over elkaar heen met rapporten dat het slecht ging. De handen werden ineengeslagen en er kwam een hervomingsagenda. Met een belangrijk thema uit die agenda gaat dit onderzoeksconsortium aan de slag: het verbeteren van de kwaliteit van het leren op de werkvloer van jeugdprofessionals: hoe leer je, hoe zorgen we dat nieuwe kennis en vaardigheid écht beklijft en wordt toegepast? De Nederlandse onderzoekstitel is: ‘Doen wat werkt’ .

Looptijd:
2024 – 2030

Consortium
Het consortium beslaat de hele breedte van het jeugddomein: vier universiteiten, vijf hogescholen en meer dan twintig samenwerkingspartners, waaronder vertegenwoordigers van cliënten, professionals en beleid.