Menu
09 september 2020

Gelijke kansen in Jeugdgezondheid

Onderzoek:
Gelijke kansen in Jeugdgezondheid

Projectleiders:
Symone Detmar, TNO
Menno Reijneveld, Rijksuniversiteit Groningen 

Centrale onderzoeksvraag:
Hoe kunnen we opeenstapeling van ongezond gedrag en gezondheidsproblemen van jongeren voorkomen?

Looptijd:
Jan 2018 – juni 2021