Menu
15 maart 2023

Klimaatstress bij scholieren verminderen

Onderzoek: 
Klimaatstress bij scholieren verminderen

Officiële onderzoekstitel: ‘Toekomstgerichte pedagogie en ontwikkeling van eco-identiteit op de middelbare school’

Projectleider:
Andrik Becht, Universiteit Utrecht

Centrale onderzoeksvraag:
Hoe kunnen leerlingen geholpen worden anders te denken over de onzekere toekomst met heel concrete instrumenten voor duurzaamheidsonderwijs op de middelbare school?

Deelvragen:
Wanneer begint de interesse van kinderen en jongeren voor klimaat en duurzaamheid? 
In hoeverre is duurzaam gedrag onderdeel van je identiteit? 
Kunnen we dat beïnvloeden en hoe?

Looptijd:
2023 – 2025

Partners:
Onderzoekers: 
– Andrik Becht (Universiteit Utrecht) (projectleider)
– Karin Rebel (Universiteit Utrecht)
– Tim Favier (Universiteit Utrecht)
– Julia Kasch (Universiteit Utrecht)
Partners:
– Patrick van der Hofstad & Frank Goethals (Stichting Technotrend)

Publicaties
We willen klimaatstress bij scholieren verminderen

Meer informatie:
mail naar a.i.becht@uu.nl