Menu
09 september 2020

Kracht van ontmoeting

Onderzoek:
Kracht van ontmoeting

Projectleiders:
Maartje Raijmakers, Vrije Universiteit Amsterdam
Trees Pels, Verwey Jonker Instituut

Centrale onderzoeksvraag:
‘Hoe zorgen we voor betekenisvolle ontmoeting en samenwerking tussen wijkteams en moeilijk bereikbare jongeren en hun ouders?’

Looptijd:
Jan 2017 – juni 2021