Menu
09 september 2020

Stress less

Onderzoek:
Stress less

Projectleiders:
Michiel Westenberg, Universiteit Leiden
Jessica Asscher, Universiteit Utrecht

Centrale onderzoeksvraag:
Kan met laagdrempelige interventies, gericht op een probleem waar alle leerlingen mee te maken (kunnen) krijgen de onderwijs-jeugdzorg verbinding worden versterkt?

Looptijd:
Jan 2018 – juni 2021