Menu
16 juni 2022

De koers van onze route Jeugd? Die bepalen we samen.

Ruim 90 (!) reacties kregen we, op onze oproep om samen met ons de koers te bepalen voor onze NWA-route Jeugd.  

Deze vragen legden we jullie voor: zijn onze thema’s nog actueel? Of zijn er andere thema’s die aandacht verdienen? Welke tips heb je om praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen?

Relevant
De belangrijkste conclusie: onze thema’s zijn onverminderd actueel en relevant.  Dus voorlopig blijven we onderzoek en uitwisseling van kennis stimuleren op:
1. Diversiteit en (on)gelijkheid
2. Leren en ontwikkelen in verschillende contexten
3. Normativiteit van opvoeding en onderwijs

Er zijn diverse losse thema’s genoemd die we in ons achterhoofd houden, maar die niet een nieuw overkoepelend thema of een nieuwe richting opleverden.  

Advies: houd de praktijk dichtbij
Veel adviezen die we kregen gaan over de betrokkenheid van praktijkpartners. Over de behoefte om als onderzoekers en praktijkprofessionals meer samen te werken. En om daar bijvoorbeeld werkplaats- of community-achtige werkvormen voor te vinden. 

Het samenbrengen van wetenschap en praktijk is een kerngedachte van de Nationale Wetenschapsagenda, dus daar blijven we ons onverminderd voor inzetten. Maar we willen, na het lezen van alle reacties, toch zoeken naar een manier om de dagelijkse praktijk nog dichterbij te halen. En om professionals nauwer bij onze activiteiten te betrekken. 

Voor nu heel veel dank aan al die professionals, wetenschappers en beleidsmakers die deze vragen hebben beantwoord. 

Jullie horen nog van ons!

Vriendelijke groet,

Sabine Severiens

Sander Thomaes