Menu
Taskforce en kennisagenda

Welke onderwerpen zijn op dit moment relevant of zelfs urgent als het gaat om de ontwikkeling,  de opvoeding en het onderwijs van de Nederlandse jeugd? Daarover is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd binnen de Taskforce Jeugd. Het resultaat staat beschreven in de Kennisagenda Jeugd. De kennisagenda is de basis voor het onderzoek binnen de route Jeugd.

Samenstelling Taskforce

 • Voorzitters

  • Sui Lin Goei (hogeschool Windesheim)
  • Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht)
  • Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam)
 • Leden

  • Janet van Bavel (Ketner Jeugdhulp) – Jeugdhulppraktijk
  • Igor Ivakic (NCJ) – Jeugdgezondheidszorg
  • Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) – Wetenschap ‘Opvoeding’
 • Waarnemers vanuit ministeries

  • Helga Ezendam, waarnemer Ministerie van JenV
  • Jeanne van Loon, waarnemer Ministerie van OCW
  • Reina Kloosterman, waarnemer Ministerie van SZW
  • Marion Smit & Job Tanis, waarnemers Ministerie van VWS
 • Contactpersonen

  • Rob Heinsbroek, vertegenwoordiger NWO-SGW
  • Lex Sanou, vertegenwoordiger Regieorgaan SIA
  • Vicky Verschoor, vertegenwoordiger ZonMw
  • Rachel Poldermans (NRO), coördinerend contactpersoon