Menu
Taskforce en kennisagenda

Welke onderwerpen zijn op dit moment relevant of zelfs urgent als het gaat om de ontwikkeling, de opvoeding en het onderwijs van de Nederlandse jeugd? Daarover is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd binnen de Taskforce Jeugd. Het resultaat staat beschreven in de Kennisagenda Jeugd. De kennisagenda is de basis voor het onderzoek binnen de route Jeugd.

Samenstelling Taskforce

 • Voorzitters

  • Sui Lin Goei (Hogeschool Windesheim)
  • Gonneke Stevens (Universiteit Utrecht)
  • Bram Orobio de Castro (Universiteit van Amsterdam)
 • Leden

  • Igor Ivakic – Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • Carlo Schuengel – Vrije Universiteit Amsterdam
  • Ramon Lindauer – UMC/Levvel
  • Marloes Kleinjan – Universiteit Utrecht/Trimbos-instituut
  • Karlijn Stals – Nederlands Jeugdinstituut/KBL
  • Peter Dijkshoorn – VNG/Beweging van Nul)
  • Sanne Scholten – PO-Raad
  • Alain van de Haar – GO-Raad
  • Henk Hagoort – VO-Raad
  • Loes Keijsers – Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Alessandra Corda – Hogeschool van Amsterdam/ADEF
  • André Mulder – Universiteit van Groningen/KSVG
  • Judi Mesman — Universiteit Utrecht
  • Sander Slootman — MIND Us
  • Birgit Pfeifer — Hogeschool Windesheim/Practoraat Verschillende Waarden
 • Contactpersonen

  Maartje Gerretsen, projectmanager NWA-route Jeugd
  Rachel Poldermans, coördinerend contactpersoon NRO
  Mirre Hubers, vertegenwoordiger ZonMw