Menu
Taskforce en kennisagenda

Welke onderwerpen zijn op dit moment relevant of zelfs urgent als het gaat om de ontwikkeling,  de opvoeding en het onderwijs van de Nederlandse jeugd? Daarover is uitgebreid nagedacht en gediscussieerd binnen de Taskforce Jeugd. Het resultaat staat beschreven in de Kennisagenda Jeugd. De kennisagenda is de basis voor het onderzoek binnen de route Jeugd.

Samenstelling Taskforce

 • Voorzitters

  • Sabine Severiens (Erasmus Universiteit), boegbeeld route Jeugd
  • Sander Thomaes (Universiteit Utrecht), boegbeeld route Jeugd
 • Leden

  • Janet van Bavel (Ketner Jeugdhulp) – Jeugdhulppraktijk
  • Kees van Bergeijk (Martinus College) – Onderwijspraktijk
  • Igor Ivakic (NCJ) – Jeugdgezondheidszorg
  • Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) – Wetenschap ‘Opvoeding’
  • Venhar Selar (PO-raad) – Onderwijsbeleid
  • Tom van Yperen (NJi) – Wetenschap ‘Ontwikkeling’
 • Waarnemers vanuit ministeries

  • Helga Ezendam, waarnemer Ministerie van JenV
  • Jeanne van Loon, waarnemer Ministerie van OCW
  • Reina Kloosterman, waarnemer Ministerie van SZW
  • Marion Smit & Job Tanis, waarnemers Ministerie van VWS
 • Contactpersonen

  • Dorien Aartsma, coördinerend contactpersoon
  • Rob Heinsbroek, vertegenwoordiger NWO-SGW
  • Lex Sanou, vertegenwoordiger Regieorgaan SIA
  • Vicky Verschoor, vertegenwoordiger ZonMw