Menu
23 oktober 2020

Louise Elffers directeur kenniscentrum Ongelijkheid

Vier Amsterdamse kennisinstellingen gaan de strijd aan met de ongelijkheid in Amsterdam. Ze bundelen hun krachten in het kenniscentrum Ongelijkheid. Louise Elffers is sinds 1 oktober directeur-bestuurder.

De 4 instellingen die meedoen zijn de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit en Hogeschool Inholland.

Kwetsbare gezinnen

Louise: “In de stad zien we scherpe scheidslijnen tussen groepen. Bij een groep mensen lijken problemen zich ook nog op te stapelen: kwetsbare gezinssituaties, afgebroken schoolloopbanen, werkloosheid, maatschappelijke uitsluiting, slechte gezondheid. Deze problemen hangen vaak met elkaar samen. De coronacrisis heeft de ongelijkheid niet alleen scherper aan het licht gebracht, maar ook verder vergroot.”

Aanpakken

Het kenniscentrum Ongelijkheid gaat van 2020 tot 2022 de toegenomen ongelijkheid onderzoeken en aanpakken. Het centrum werkt samen met maatschappelijke organisaties en professionals uit de praktijk. Ze richten zich op terreinen als onderwijs, werk en inkomen, huisvesting en gezondheid. Het eerste werkprogramma richt zich op de gevolgen van de coronacrisis op de ongelijkheid. Maatregelen moeten de gevolgen van de pandemie voor de toegenomen ongelijkheid bestrijden.

Louise Elffers is lector ‘Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad’ bij de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA. Ook is ze, samen met Ruben Fukkink (UvA) projectleider Aanvullend Onderwijs bij het startimpulsproject ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van de Nationale Wetenschapsagenda.