Menu
28 juni 2023

NWA-route Jeugd vernieuwt! 

Vlnr: Gonneke Stevens, Sui Lin Goei en Bram Orobio de Castro

NWA-route Jeugd proudly presents: drie nieuwe boegbeelden! Zij staan direct voor de mooie taak om de inhoudelijke onderzoeksrichting voor de komende twee jaar te bepalen, ergens op het snijvlak van ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. 

Wat fijn! De NWA-route Jeugd weet zich de komende jaren gerepresenteerd door maar liefst drie nieuwe boegbeelden: Gonneke Stevens, Sui Lin Goei en Bram Orobio de Castro. Scroll door naar beneden, daar stellen ze zich aan je voor en vertellen ze wat hen persoonlijk motiveert om boegbeeld te zijn. 

Samen richting geven
Gonneke, Sui Lin en Bram zijn nu druk bezig met het bepalen van de thematische kaders waarbinnen de projecten van de NWA-route Jeugd zich grofweg gaan bewegen. Maar de specifieke thema’s, de inhoudelijke richting bepalen ze graag samen met zoveel mogelijk professionals, jongeren en onderzoekscollega’s.

Wil je meedenken? Vul deze vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 5 minuten.

Afscheid
De komst van nieuwe boegbeelden betekent ook afscheid nemen van hun voorgangers: Sander Thomaes en Sabine Severiens. Zij namen het stokje in 2019  over van Judi Mesman en Monique Volman. 

Sander: “Ik vond het erg zinvol om route boegbeeld te zijn. Om de grote uitdagingen in ons veld te kunnen adresseren is samenwerking noodzakelijk. Structurele en evenwichtige samenwerking tussen wetenschappers, professionals en beleidsmakers. Het was een voorrecht om daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

Sabine: “Als boegbeeld kon ik op een heel andere manier (dan op de klassieke manier via onderzoek en onderwijs op de universiteit) bijdragen aan jeugdvraagstukken. Ik heb de afgelopen jaren veel bevlogen mensen ontmoet op de ministeries, bij NJI, NRO en ZonMw, en andere hbo’s en universiteiten. Het heeft mijn perspectief op jeugdvraagstukken enorm verbreed. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe boegbeelden verder gaan bijdragen aan het oplossen van vraagstukken vanuit al deze perspectieven.

Bram Orobio de Castro

“Hoe komt het dat sommige kinderen zich goed ontwikkelen en andere juist niet? Dat is de rode draad in mijn werk. Op deze vragen probeer ik vanuit alle mogelijk perspectieven antwoord te vinden. Want als we die ontwikkeling – of waar die hapert – beter begrijpen, kunnen we effectiever behandelen. Ik heb me bijvoorbeeld beziggehouden met kinderen en gezinnen in lastige situaties. Conflicten, armoede, detentie: hoe ga je daarmee om? De focus is steeds: niet alleen beschrijven, maar vooral kijken hoe we er iets aan kunnen doen. Dat doe ik al 28 jaar. Mensen kunnen mij misschien kennen van ‘Wat werkt tegen pesten?’ of ‘Effectieve  opvoedondersteuning’. En de afgelopen 8 jaar was ik voorzitter van de erkenningscommissie jeugdinterventies.” 

“Waarom ik boegbeeld van de NWA-route Jeugd wil zijn? Omdat we veel meer kunnen doen met de kennis over jeugd. Het is jammer dat er nog steeds veel nieuw beleid gemaakt wordt zonder wetenschappelijke basis. Ik wil zorgen dat we onderzoek meer en beter gebruiken. En dat we nieuw onderzoek doen waarmee we nog betere zorg kunnen ontwikkelen. Bovendien ben ik benieuwd waar de prioriteiten liggen van de kinderen en jongeren zelf. Want goede interventies en beleid maken, kan niet zonder hen. Ik wil graag met hen in gesprek.”

Bram begon als aio bij de Vrije Universiteit en de Bascule (nu LEVVEL). Bij de Universiteit Utrecht was hij hoogleraar ontwikkelingspsychologie en sinds drie jaar is hij hoogleraar orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam.

Sui Lin Goei

“Wat hebben kinderen nodig om te gedijen in een klas? Wat hebben leraren nodig om in te spelen op de verschillende behoeften van die kinderen? En hoe kunnen ouders, zorgprofessionals en andere sociale omgevingen ondersteunend zijn daarin? In de loop van mijn carrière ben ik met deze vragen als leidraad steeds systemischer gaan kijken: van kind, naar leraar, naar omgeving. Ik werk continu aan leeromgevingen waarin zowel kinderen als professionals zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat doen we door met kleine teams van onderwijs- en zorgprofessionals gerichte onderwijsactiviteiten en interventies te ontwerpen en deze daadwerkelijk in de klas of onderwijsleersituatie toe te passen.”

“Waarom ik boegbeeld van de NWA-route Jeugd wil zijn? Omdat ik terug wilde naar de inhoud. Ik heb in raden van toezicht van scholen gezeten en in beoordelingscommissies van NIAS Lorentz, maar bij de route kom ik weer dicht bij het werkveld en wat professionals in onderwijs en zorg nodig hebben. Als boegbeeld wil ik het belang benadrukken van pedagogiek als onderdeel van het vakmanschap van de leraar. De verbinding tussen onderwijs en zorg, die wil ik met de route Jeugd verder versterken.”

Sui Lin is opgeleid als orthopedagoog en onderwijspsycholoog en werkte lang op een Montessorischool in Rotterdam. Ze promoveerde in Twente op instructietechnologie, maar keerde terug naar de orthopedagogiek en haalde haar psychologenregistraties. Ze was universitair docent op de Vrije Universiteit Amsterdam en is nu fulltime lector Inclusieve Leeromgevingen op de hogeschool Windesheim; sinds kort is ze ook academic director van de Master Educational Needs, de Master Learning en Innovation en de Master Leadership in Education van  hogeschool Windesheim.

Gonneke Stevens

“In mijn onderzoek gaat het altijd over de gezondheid en het welzijn van jongeren. Met daarin veel aandacht voor sociale ongelijkheid. Ik wil bovendien achterhalen hoe gezondheid en welzijn verandert over de tijd en samenhangt met allerlei contexten waarin jongeren opgroeien. Ik ben onder andere projectleider van het HBSC-onderzoek. Elke vier jaar geven we daarmee zicht op het welzijn van de Nederlandse jeugd.” 

“Waarom ik boegbeeld van de NWA-route Jeugd wil zijn? Omdat jeugd de interessantste onderzoeksgroep is: autonoom worden, je identiteit ontwikkelen, in je jeugd gebeurt dat allemaal. Op dit moment ligt er bovendien een aantal urgente vraagstukken voor, bijvoorbeeld de mentale gezondheid en druk door schoolwerk. Daar moet je vanuit verschillende kanten naar kijken. De samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk is daarbij ontzettend belangrijk. Die bruggen bouwen daartussen, daar wil ik me voor inzetten.”

Gonneke studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en promoveerde in Rotterdam op onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren met een Marokkaanse achtergrond. Ze werkt sinds 2006 bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap in Utrecht. Inmiddels is ze daar hoogleraar Adolescent Health and Wellbeing.