Menu
08 april 2020

‘Wijkprofessionals spelen nu een grote rol’

De effecten van de coronamaatregelen op onderzoeksproject ‘Kracht van ontmoeting’ lijken mee te vallen. Maar de praktijkpartners van het Ouder- en Kindteam in Amsterdam proberen nu ‘verdwenen’ kinderen op te sporen. Lucia Thielman en Jacqueline Schenk praten je bij.

Lucia: ‘Het effect van de corona-maatregelen op ons Amsterdamse project  valt gelukkig mee. Vrijwel alle data zijn al verzameld. Nu zijn we vooral bezig met de analyse. We denken na over hoe de casussen die we hebben onderzocht elkaar aanvullen en versterken en hoe we onze resultaten zo goed mogelijk op papier krijgen. Jacqueline: ‘De dataverzameling van het Rotterdamse onderzoek ondervindt gelukkig niet direct veel hinder van de Coronavirus-tijden, omdat we met een online vragenlijst werken. We hadden wel graag op symposia of congressen meer participanten geworven.’

Werken aan onderwijsmateriaal en podcasts

Lucia: ‘Ook werken we door aan het onderwijsmateriaal dat in de vorm van een lesboek en vier podcasts gestalte begint te krijgen. De podcasts nemen studenten in vier afleveringen mee in de onderzochte casussen en verbinden praktijk en theorie op een speelse manier met elkaar. Het streven is om voor de zomer nog de eerste aflevering op te nemen. Dit lijkt ondanks de corona-maatregelen te gaan lukken. Het uitzenden (en evalueren) van die eerste podcast moet waarschijnlijk wel tot na de zomer wachten.

Online ontmoeten

‘Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten met praktijkpartners, behalve op kleine schaal online. Als team vinden we nog steeds tijd om elkaar online te ontmoeten, ondanks dat veel van de collega’s thuis meerdere rollen, leraar, ouder en onderzoeker, moeten combineren.’ 

Verdwenen kinderen

Lucia: ‘De wijkprofessionals waarmee wij in Amsterdam samenwerken zijn nu juist druk. Zij laten de ondersteuning zo veel mogelijk doorgaan, via telefoon, online of waar nodig ook nog echt face-to-face. Daarnaast is het OKT ook bezig om kinderen die nu ”uit beeld” zijn verdwenen op te sporen. Het Ouder- en Kindteam heeft in deze tijden, waarin kinderen thuis zitten, juist een grote rol.’