Menu
24 oktober 2023

Jongeren, strafrecht en vertrouwen

Onderzoek:
‘In search of Trust (IST): Towards effective interventions to monitor and reduce ethno-racial and socio-economic sanctioning disparities.’

Penvoerder namens het consortium:
Prof. dr. Arjen Leerkes – Erasmus Universiteit Rotterdam

Centrale onderzoeksvraag:
Een belangrijk vertrekpunt van het onderzoek is dat een gebrek aan vertrouwen tussen jongeren en de professionals in het strafrechtelijk systeem zowel oorzaak als gevolg is van verschillen in sanctionering, van oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en van recidive. Dit project heeft als doel om het wederzijds vertrouwen te versterken tussen instanties in het strafrechtsysteem enerzijds en jongeren met een migratieachtergrond en/of zwakkere sociaaleconomische positie anderzijds. Ook gaat het consortium op zoek naar interventies die de ongelijkheid in de sanctionering van criminaliteit kunnen verminderen.

Looptijd:
2024 – 2030

Consortium:
Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden (criminologie), de Politieacademie, de Hogeschool Rotterdam (social work), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Politie Rotterdam, Halt Nederland, het Openbaar Ministerie, de gemeente Rotterdam, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, RADAR, en Durdu advocaten Rotterdam. Het consortium gaat daarnaast samenwerken met Amnesty International, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, het CBS, en de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer.

Artikelen over het project:
https://nwa-jeugd.nl/nieuws/jongeren-strafrecht-en-vertrouwen/
https://www.eur.nl/nieuws/onderzoek-naar-vertrouwen-het-strafrechtsysteem-krijgt-15-miljoen-van-nationale-wetenschapsagenda

Meer informatie:
Mail naar leerkes@essb.eur.nl